Polityka prywatności

Dokument ten dotyczy sposobu, w jaki przetwarzane są wszystkie Dane osobowe, które gromadzone są w trakcie korzystania przez Ciebie z witryny internetowej www.feminizacjaglosu.pl, w tym wszelkich Usług lub Systemów dostępnych na niej.

Szanowna Użytkowniczko!

Podczas korzystania z moich usług, powierzając mi swoje dane, zdaję sobie sprawę z tej wielkiej odpowiedzialności. Dlatego dołożę wszelkich starań, aby zapewnić ich ochronę i dać Ci możliwość kontroli nad nimi. Ochrona Twojej prywatności jest dla mnie priorytetem. W poniższym dokumencie znajdziesz istotne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez mój Serwis. Twoje dane przetwarzam zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

I. Administrator Danych Osobowych

Jestem Administratorem Twoich danych osobowych: Akademia Śpiewu Anna Kamieńska, ul. Racławicka 39, 41-506 Chorzów, NIP: 6272721231, REGON: 383231872.

II. Dane Osobowe i Prywatność

Podając dane przy rejestracji i korzystając z kursów video, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie przeze mnie w celu:

Świadczenia usług edukacyjnych,
Marketingu usług.
Podstawy przetwarzania to między innymi:

Obowiązki prawne ciążące na mnie jako Administratorze,
Twoja zgoda,
Umowa o świadczenie usług.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z pełni moich usług. Możesz w każdej chwili wycofać zgodę, a przetwarzanie danych do tego czasu pozostaje zgodne z prawem.

III. Okres Przetwarzania

Twoje dane będę przetwarzać do czasu, gdy:

Przestaną obowiązywać moje prawnie uzasadnione potrzeby,
Cofniesz zgodę,
Ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową.
IV. Bezpieczeństwo Danych

Zapewniam ochronę Twoich danych, stosując adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w tym szyfrowanie SSL.

V. Twoje Uprawnienia

Masz prawo do:

Dostępu do swoich danych,
Sprostowania,
Usunięcia danych,
Ograniczenia przetwarzania,
Przeniesienia danych.
VI. Pliki Cookies

Mój Serwis wykorzystuje pliki cookies do:

Zapamiętywania sesji,
Celów statystycznych i marketingowych,
Optymalizacji funkcji Serwisu.
Możesz zarządzać cookies za pomocą ustawień Twojej przeglądarki.

VII. Usługi Zewnętrzne/Odbiorcy Danych

Korzystam z usług zewnętrznych, które mogą otrzymywać Twoje dane. Wśród nich są dostawcy towarów, płatności, współpracownicy, hostingodawcy, biura księgowe, specjaliści od optymalizacji Serwisu oraz agencje marketingowe.

VIII. Zawieranie Umów

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy z moim Serwisem. W przypadku płatności online, dane są wymagane do realizacji transakcji.

IX. Przekazywanie Danych poza UE

Twoje dane mogą być przetwarzane także przez podmioty spoza UE, zapewniając odpowiedni poziom ochrony, w tym poprzez uczestnictwo w Tarczy Prywatności UE-USA.

X. Kontakt 

W razie pytań dotyczących polityki prywatności, skontaktuj się ze mną: kontakt@feminizacjaglosu.pl

Created with